Wari uzi ko

Wari uzi ko!

  • Albert Einstein ntiyigeze amenya utwara imodoka
  • Ijwi ryihuta inshuro 4.3 mu mazi kurusha mu mwuka
  • Umuntu atangira kumva afite inyota iyo amaze gutakaza gusa 1% y amazi mu mubiri
  • MasterCard ihimbwa yitwaga MasterCharge.
  • VHS mu magambo arambuye ni: Video Home System
  • Umuhanda muremure ku Isi witwa Yonge street, uherereye muri Toronto/Canada ufite uburebure bwa 1,896 km
  • Ntushobora kubona Umukororombya udateye umugongo izuba
  • Umugabane w\'Uburayi(Europe) niwo wonyine utagira ubutayu